Forbrukerspørsmål

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forbrukerspørsmål

Finansnæringen lever av tillit. For næringen er det avgjørende at kundene kan stole på at de rådene man får om finansielle spørsmål gis med integritet og uten egeninteresse. 

Rådgivningssamtale. Foto.

God rådgivningsskikk

Det er de siste årene etablert kompetansestandarder på bransjenivå med sikte på at våre kunder skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse hos selgere og rådgivere innenfor bank og forsikring. Målet er gode kundeopplevelser i tråd med de krav næringen har pålagt seg selv.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. Et søkbart register gjør det mulig for kundene å få bekreftet at rådgiveren er autorisert. AFR administreres av Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut).

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) er en nasjonal godkjenningsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg. GOS administreres av Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut).

Etisk god rådgivning

Finans Norge mener norsk finansnæring holder en etisk og forretningsmessig høy standard. Dette vil vi arbeide videre med å sikre. Kundene bør be om å få snakke med en autorisert rådgiver, når de ønsker å få finansielle råd fra sin bank eller forsikringsselskap.

Rolledeling mellom FinAut og andre aktører

FinAut har ansvar for å:

• overvåke regelverksutvikling som gjelder kompetansekrav knyttet til salg og rådgivning

• utarbeide kompetansestandarder/fagplaner for ulike fag- og produktområder

• utarbeide fagplaner for oppdatering av kompetanse

• dokumentere kompetanse og oppdateringer gjennom nasjonale prøver og/eller internkontroll

• føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller de forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk

• ivareta samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører

• forvalte næringens faglige” ståsted” og tilby læremidler innenfor etikk og god rådgivningsskikk

Bedriftene har ansvar for å:

• utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller kompetansestandardene. 
  (Bedriftene velger selv omfang, metoder og eventuelle leverandører av opplæring)

• forvalte de deler av FinAuts regelverk som bedriftene har forpliktet seg til å følge, herunder
   - administrere kandidater
   - gjennomføre prøver
   - følge opp autoriserte
   - gjennomføre internkontroll og rapportere til FinAut en gang pr år

Autoriserte og godkjente rådgivere og selgere har ansvar for å:

• innfri de krav som stilles til kompetanseutvikling og -oppdatering

• utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med etikk og god rådgivningsskikk

• forholde seg lojalt til FinAuts regelverk

Eierorganisasjonene har ansvar for å:

• synliggjøre næringens satsning gjennom FinAut i det offentlige rom og overfor medlemsbedrifter

• tematisere interesse- og målkonflikter (se FinAuts strategi)

• løfte frem god rådgivningsskikk og bidra til implementering av reglene på så mange produktområder som mulig