Bærekraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraft

Bærekraft betyr at vi skal møte dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Vi er opptatt av at finansnæringen skal ivareta fremtiden på en bærekraftig og klimavennlig måte. 

Klima og bærekraft

Finansnæringen vil påvirkes av klimaendringene vi står overfor. Forsikringsselskapene bærer risiko ved klimarelaterte skader fra våtere, villere klima. Banker har kredittrisiko knyttet til finansiering av næringsvirksomhet som kan være utsatt for miljørisiko. Og både livselskaper og banker er eksponert mot miljørisiko gjennom sin forvaltning av store midler og hvor disse er plassert.

Ansvarlig bankvirksomhet

Ansvarlig bankvirksomhet vurderes opp mot i hvilken grad klimaendringene påvirker kvaliteten på låneporteføljen (kunder og sikkerheter) og investeringsporteføljen. Bankenes bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling vurderes i egen virksomhet gjennom et miljøperspektiv for å minimalisere eget ”fotavtrykk”. I tillegg berøres bankene i den grad deres kunder og den generelle økonomiske utviklingen påvirkes av klimaendringer. I dette ligger også eventuelle regulatoriske endringer som klimautfordringene utløser, enten direkte via bankregulering eller indirekte via regulatoriske effekter på kundenes økonomi.

Klimaskader

Bærekraftstenkningen blir stadig mer sentral i forsikringsnæringen med merkbare endringer i klimaet. Våtere og villere vær slår direkte ut i skadetallene. Både myndighetene, kommunene, forsikringsselskapene og enkeltpersoner må forberede seg på og tilpasse seg et endret klima. Nødvendige vedlikeholds- eller forebyggingstiltak for å hindre ny skade har uteblitt i mange kommuner. Vi etterlyser tiltak og klarere ansvarsforhold.

Bærekraft

Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø.