Bank

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bank

Våre medlemmer gir lån, tilbyr sparing og leverer effektiv betalingsformidling til både privatpersoner og næringsliv.

Utlån og finansiering til næringslivet

Bankene spiller en helt sentral rolle i å finansiere næringslivet i Norge. En veldig stor andel av norske bedrifter er små- og mellomstore, og bankfinansiering er avgjørende for disse. Strukturen i norsk bankvesen passer det norske næringslivet, som i stor grad karakteriseres av små, regionale og lokalt forankrede foretak.

Boliglån

Norske banker har historisk hatt lave tap på lån til husholdninger generelt, og på boliglån spesielt. Kredittvurderingene har vist seg robuste også i tider med stigende renter og fallende boligpriser. Konkurransen om boliglånskundene er stor.

Egenkapitalkrav

Høyere krav til egenkapital er viktig for å sikre solide banker og mer robust bankvesen ved fremtidige bankkriser. Norske banker bør ha samme krav som banker i EU. 

Mot et kontantløst samfunn

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi godt kan klare oss uten. Kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av elektronisk betaling, og uten kontanter vil også problemene med ran, økonomisk kriminalitet og svarte penger bli kraftig redusert.

Effektivt system for betalingsformidling

Finansnæringen i Norge leverer et av verdens mest effektive systemer for betalingsformidling. Hvert år går det mellom 50 og 60 000 milliarder kroner gjennom det norske betalingsavregningssystemet NICS - Norwegian Interbank Clearing System, som administreres av Finans Norge. Bankene jobber aktivt for å videreutvikle det felles norske betalingssystemet slik at det også er konkurransedyktig i fremtiden. Dette skjer blant annet gjennom BankAxept og BankID.

Bank og betalingsformidling

Betalingssystemer og felles bankinfrastruktur - regelverk hos Bits Tvisteløsning mellom banker i betalingsformidlingen - regelverk og avgjørelser Kundeavtaler  (kun tilgjengelig for Finans Norges medlemsbedrifter) Pengemarkedsrenter - NIBOR og NOWA Driftskredittordningen for landbruket Bytte av bank Markedsføring av kredittkort og forbrukslån