Finans Norge mener

Her kan du finne våre viktigste synspunkter innen hovedtemaer som bank, pensjon, skadeforsikring, bærekraft, hvitvasking og krminalitetsforebygging, forbrukerspørsmål, arbeidsgiverspørsmål og vårt arbeid med personlig økonomi i skolen.