ESA - Sector inquiry

I august sendte ESA (EFTAs overvåkingsorgan) ut spørreskjemaer rettet mot både norsk bank- og forsikringsnæring. Vedlagt følger en oversikt over FNHs svar: