Aktuelle brev

Livrenter uten rett til tilbakebetaling

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.12.2012  Vår ref.: 12-1611 – LPA/TM FNO ønsker med dette å gjøre Finansdepartementet oppmerksom på en tilsynelatende utilsiktet skjevhet i reglene om formuesbeskatning av livrenter. Livrenter ble fra og med inntektsåret 2007 underlagt formuesbeskatning. Dette ble begrunnet med hensynet til likebehandling mellom...

Beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.11.2012  Vår ref.: 12-1423    Det ble i Prop. 1 LS (2012-2013) fremmet forslag om at fritaksmetoden ikke lenger skal omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Forslaget betyr at aksjeinntekter mv. på kundemidler skal...

Endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF

Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131 - Dep. 0033 OSLO Dato: 02.10.2012  Vår ref.: 12-1045 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) av 03.07.12 til banker, kredittforetak mv. om planlagte endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF. Endringene i rente- og rentebindingsrapporteringen planlegges gjennomført...

Forslag om yrkesskadereform i Prop. 111 S (2011-12)

Finanskomiteen Stortinget    Dato: 04.06.2012 Vår ref.: 12-558  Advokatforeningen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Personskadeforbundet LTN anmoder Stortinget om å utsette behandlingen av den delen av forslaget til yrkesskadereform som gjelder organisering av ordningen (opprettelse av et nytt forvaltningsorgan). Det er en misforståelse at partene er enige i et...

Vedr. overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter

Statens Kartverk - Tinglysing 3507 Hønefoss Dato: 15.05.2012 Vår ref.: 10-550/BKA/htg Deres ref.:   Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til Statens kartverks prøveordning for elektronisk tinglysing. På grunn av Statens kartverks praksis med å påføre ”uomsettelig” på panteattesten når en panterett er tinglyst elektronisk, har det oppstått usikkerhet rundt adgangen til å...