Tidlig uttak av alderspensjon etter omdanning av nedtrappende ytelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tidlig uttak av alderspensjon etter omdanning av nedtrappende ytelse


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 30.03.2011

Vår ref.: 10-411/LPA/ET
Deres ref.:  I etterkant av at pensjonslovene har åpnet for uttak av alderspensjon fra 62 år, har livselskapene ved flere anledninger fått spørsmål fra kunder knyttet til mulighetene for tidliguttak av pensjon fra omdannede pensjonsordninger.

Flere foretak har og har hatt såkalte nedtrappende ytelser på alderspensjonen, dvs. at årlig pensjon er høyere for eksempel frem til 77 år, for deretter å ligge på et lavere nivå resten av levetiden.

Enkelte foretak har valgt å omdanne sine ordninger fra livsvarig pensjon til opphørende pensjon. Slike omdanninger har resultert i fripoliser etter lov om foretakspensjon med utbetalingsstart for eksempel fra 77 år, og deretter med livsvarig ytelse.

Selskapene har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker å omregne slike fripoliser til uttak fra 62 år. For selskapene ville dette medført en stor seleksjonsrisiko.
En utbetaling fra 62 år i stedet for 77 år ville krevet et langt større seleksjonsfradrag enn det som kan tas i henhold til § 5-7c (tredje ledd) i lov om foretakspensjon. Fra 67 år vil det etter samme paragraf ikke være mulig å ta seleksjonsfradrag overhodet. 

FNO mener derfor at lov om foretakspensjon ikke kan forstås slik at det gis mulighet til tidliguttak fra fripoliser av typen nevnt over.

Vi ber om rask tilbakemelding dersom departementet ikke støtter denne tolkningen.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Sissel Rødevand                                                        Espen Tørum
direktør                                                                      fagsjef