Effekt av utsatt stortingsbehandling av ny lov om offentlige tjenestepensjonsordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Effekt av utsatt stortingsbehandling av ny lov om offentlige tjenestepensjonsordninger

Stortinget
v/Arbeids- og sosialkomiteen
0026 OSLO  

Dato: 25.05.2010
Vår ref.: 09-8625 /LPA/ET
Deres ref.:  

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av
Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

På Stortingets nettsider opplyses det at lovposisjonen om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor skal behandles i Arbeids- og sosialkomiteen 17.06.2010. Det er tidligere signalisert at lovbehandlingen skal skje i juni 2010. I telefonsamtale med komitèsekretæren har vi fått beskjed om at denne lovbehandlingen er utsatt, slik at vedtakene først kan ventes i slutten av oktober 2010. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil gjøre oppmerksom på at en slik utsettelse i verste fall kan føre til at pensjonsleverandørene ikke kan utbetale korrekt pensjon fra 01.01.2011. 

Enkelte leverandører har tidligere bekreftet overfor Arbeidsdepartementet at en slik utsettelse ikke er problematisk, dersom vedtaket blir som foreslått i Prop. 107 L. Blir det derimot endringer i forhold til denne, vil det avhengig av endringenes art kunne være problematisk. Leverandørene tilpasser nå sine systemer i samsvar med Prop. 107 L. Endringer av noe omfang bare et par måneder før årsskiftet, vil derfor komme altfor sent til å gjøre endringer i systemene i tide før årsskiftet.

Normal oppsigelsestid i arbeidslivet er 3 måneder. Dersom denne fristen også gjelder for å gå av med pensjon vil den enkelte ha behov for informasjon om hvilken pensjon som skal utbetales senest ved utgangen av september for å kunne gå av med pensjon 01.01.2011. Det vil ikke være mulig å gi denne type informasjon før loven er vedtatt.

FNO vil derfor understreke at vi er imot utsatt lovbehandling. Det vil komme helt an på eventuelle endringers karakter og omfang hvorvidt de lar seg implementere på en tilfredsstillende måte til 01.01.2011.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Arne Hyttnes
administrerende direktør
                                       Sissel Rødevand
                                      direktør, avdelingsleder


Kopi: Arbeidsdepartementet