Oppnevning av legmedlemsutvalg i Trygderetten fra 01.07.2008

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppnevning av legmedlemsutvalg i Trygderetten fra 01.07.2008


Trygderetten
Postboks 8022 Dep
0030 OSLO  


Dato:  19.05.2008
Vår ref.:   – 
Deres ref.:  Jnr. 08/102


 


Vi viser til brev fra dere av 28.04.2008 om oppnevning av legmedlemsutvalg i Trygdretten.


Vi ønsker å gjenoppnevne våre representanter, Stein Kjennvold og Torill Wergeleand, for 4 nye år.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingenSissel Rødevand
direktør, avdelingsleder