Forslag til styremedlemmer til garantiordningen for skadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til styremedlemmer til garantiordningen for skadeforsikring


Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

 
 Dato: 14.02.2007
 

  
Vår ref.:2006/00528  – FJA/OV
Deres ref.:99/3426 FM MHe
 
 
 
Forslag til styremedlemmer til garantiordningen for skadeforsikring
Vi viser til departementets brev av 01.02.07, og har følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret i garantiordningen for skadeforsikring:


  1. Direktør Jørn Hammer, Gjensidige Forsikring, medlem
    Direktør Erling Falk, Sparebank1 Gruppen AS, varamedlem

  2. Direktør Bente Arnesen, Vesta Forsikring AS, medlem
    Avdelingsdirektør Øyvind Flatner, FNH, varamedlem
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
 

Geir Trulserud                                                                      Olav Vannebo
Direktør                                                                                Direktør
 
Kopi: Kredittilsynet