Lovendringsforslag – utveksling og opplysning fra trygd til forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovendringsforslag – utveksling og opplysning fra trygd til forsikring

Arbeids – og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
 
Dato: 06.07.2006
Vår ref: 2006/00426 – SPA/KP
Deres ref:
 
FNH viser til Rikstrygdeverkets anmodning om lovendring som gir forsikringsselskapene hjemmel til å informere trygden i saker om urettsmessig utbetaling. Et godt tiltak i arbeidet mot trygde- og forsikringssvindel vil være at denne adgangen gjelder fra forsikring til trygd, men også vise versa.
FNH viser til vedlagte notat med forslag til en slik supplerende lovbestemmelse, og anmoder om at dette lovendringsforslaget behandles i forbindelse med henvendelsen fra Rikstrygdeverket.
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Skadepolitisk avdeling
Geir R. Trulserud
Direktør
 
Vedlegg: