ESA - Sector inquiry

Gå til hovedinnhold
Publisert:

ESA - Sector inquiry

I august sendte ESA (EFTAs overvåkingsorgan) ut spørreskjemaer rettet mot både norsk bank- og forsikringsnæring. Vedlagt følger en oversikt over FNHs svar: