Bransjenorm - godtgjørelse til forsikringsmeglere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjenorm - godtgjørelse til forsikringsmeglere

 

RUNDSKRIV NR 8 - 2003 FRA FNH

Til: Alle skadeselskaper og liveselskaper i FNH
Att.: Ansvarlig for salg og distribusjon
Kontaktpersoner FNH: Olav Vannebo

Dato: 28.02.2003
Arkivref.: 2002/000479
FJA/OV

Rundskriv fra FNH til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra FNHs egne organer og informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker foretar den nødvendige interne distribusjon. En kopi sendes også pr e-post til medlemmer i relevant bransjestyre og eventuelt fagutvalg i FNH.


Vi viser til rundskriv nr. 55-2002 fra FNH (vedlagt). Rundskrivet ligger også tilgjengelig på FNHs medlemsnett http://medlem.fnh.no.

Det har vært en del motstand mot bransjenormen fra meglernes side, bl.a. omkring tidspunktet. Bransjestyre Risiko og skade (BRS) vedtok i møtet 05.02.03 å utsette iverksettelsen av bransjenormen til 1. september i år.

I kontaktutvalget for forsikringsmegling drøftes - i noen grad i kontakt med meglerne - praktiske spørsmål knyttet til tolkningen av bransjenormen.

Vi vil komme tilbake med informasjon omkring dette, men velger å vente til alt er avklart.

Vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON


Olav Vannebo
Direktør

Vedlegg