Presisering i forhold til tidligere utsendt rundskriv nr 14 – 2001. vedr. rutiner for kaskoskader på næringsbiler og forholdet til m.v.a.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Presisering i forhold til tidligere utsendt rundskriv nr 14 – 2001. vedr. rutiner for kaskoskader på næringsbiler og forholdet til m.v.a.

 
RUNDSKRIV NR 20 – 2003 FRA FNH
Til:Skadeselskapene, samt Norges Bilbransjeforbund 
Att.: Ansvarlig for oppgjør av næringsbiler
Kontaktpersoner FNH: Mia Ebeltoft
 
Dato:      15.05.2003
Arkivref.:  2000/000154
              SPA/ME
 
Presisering i forhold til tidligere utsendt rundskriv nr 14 – 2001. vedr. rutiner for kaskoskader pånæringsbiler og forholdet tilm.v.a.  
 
Rundskrivets formål
Vi viser til tidligere utsendte Rundskriv nr. 14 – 2001. Dette rundskrivet har i ettertid blitt ett av hovedinformasjonskildene blant verksteder og andre aktører, som har hatt behov for informasjon i forbindelse med at selskapene la om sine rutiner for utbetaling av kaskoskader. FNH har i også ettertid mottatt en rekke henvendelser fra verkstedene og hatt møte med Norges Bilbransjeforbund. Dette har medført at vi har sett behov for å sende ut et oppfølgingsrundskriv som presiserer enkelte forhold rundt rutinene. I tillegg har det under FNH blitt etablert et eget kontaktnett som verksteder og andre som blir direkte berørt kan kontakte hvis man ikke får oppklart forholdet på skadebehandlernivå.   
 
Hva går rutinen ut på?
Fra og med 1. mai 2001 innførte de fleste skadeforsikringsselskapene nye rutiner for oppgjør ved kaskoskader på næringsbiler. Dette gjelder bare de skader som blir behandlet som kaskoskader. Rutinene gjelder altså ikkefor skader som blir behandlet som ansvarsskader.
 
Fakturaen vil fortsatt bli stillet i forsikringstakers (den avgiftspliktiges) navn. Forskjellen fra de tidligere til de nye rutinene er at selskapet betaler verkstedene eksklusiv merverdiavgift, mot tidligere inklusiv merverdiavgift. Forsikringsselskapet krever ikke lengre refusjon for merverdiavgift av forsikringstaker (den næringsdrivende). Verkstedet som har utført reparasjonen må selv kreve inn merverdiavgift tilsvarende det som skjer i de tilfellene hvor forsikringen ikke benyttes eller finnes.
 
Når vet verkstedet om de står overfor en næringsbil eller ikke?
Fradragsretten for inngående merverdiavgift gjelder hovedsakelig laste- og varebiler hvor eier driver registreringspliktig virksomhet.
 
Den beste løsningen for å avklare dette er at verkstedene tar kontakt (via telefon, faks, e-post eller tilsvarende) før utlevering slik de normalt gjør. Da skal selskapene kunne gi beskjed om at forsikringsdekningen er i orden, hva som er egenandelen og om merverdiavgift skal faktureres bileier.
 
De ulike selskapene har ulike avtaler med ulike verksteder, og man er derfor nødt til å finne den mest hensiktmessige løsning individuelt i forholdtil informasjonsutvekslingen. 
 
Hva hvis verkstedene får opplyst feil fra forsikringsselskapet
Også i forsikringsselskapene, som gjør opp rundt 570.000 erstatningssaker på bil per år, gjøres det feil! Men skulle det komme manglende eller feilinformasjon som medfører ekstrakostnader hos verkstedet vil selskapene forsøke å rette dette opp, eventuelt i form av å dekke disse ekstrakostnadene.
 
Gi selskapene beskjed direkte hvis det er noe som ikke fungerer
Skjer slik mangelfull eller feil informasjon i selskapene så gi beskjed! Selskapene er opptatt av å yte god service, og ønsker derfor tilbakemeldinger slik at de kan ta tak i problemet. Ansvaret for å rette opp konsekvensene av feil informasjon ligger hos forsikringsselskapet.
 
Kontaktnett i fire av de største forsikringsselskapene
Som en konsekvens av at det har vært en del spørsmål og problemer knyttet til omleggingen av rutinene, har bransjen ønsket å imøtekomme dette gjennom å opprettet et kontaktnett. Kontaktnettet skal fungere som en kanal inn mot selskapene etter at kunden og/eller verkstedet har behov for en ytterligere oppklaring eller en grundigere informasjon enn det saksbehandler i selskapet har maktet å gi rundt de spørsmål som er direkte knyttet til omleggingen.
 
Følgende personer sitter i kontaktnettet: 
 
Selskap
Kontaktperson
E-mail adresse
Telefonnr.
Telefaks
Sparebank1 Forsikring
Oddbjørn Brevik
oddbjoern.brevik@sparebank1.no
21 02 56 27
21 02 89 30
GjensidgeNOR Forsikring
Nils Petter Bø
nils-petter.bo@gjensidigenor.no
24 15 23 35
24 15 23 10
If Skadeforsikring
Tor Andresen
tor.andresen@if.no
67 84 00 11
67 84 00 40
Vesta Skadeforsikring
Odd G. Norum
odd.g.norum@vesta.no
23 29 72 70
55 26 12 52
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Skadepolitisk avdeling
 
 
Mia Ebeltoft
Fagsjef