BRANSJENORM - GODTGJØRELSE TIL FORSIKRINGSMEGLERE

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BRANSJENORM - GODTGJØRELSE TIL FORSIKRINGSMEGLERE

RUNDSKRIV NR 55 - 2002 FRA FNH


Til: Alle skadeselskaper og livselskaper i FNH
Att.: Ansvarlig for salg og distribusjon
Kontaktpersoner FNH: Olav Vannebo
Dato: 31.10.2002
Arkivref.: 2002/000479

Rundskriv fra FNH til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra FNHs egne organer og informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker foretar den nødvendige interne distribusjon. En kopi sendes også pr e-post til medlemmer i relevant bransjestyre og eventuelt fagutvalg i FNH.


BRANSJENORM - GODTGJØRELSE TIL FORSIKRINGSMEGLERE

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har i lengre tid arbeidet med en bransjenorm for godtgjørelse til forsikringsmeglere. Bransjenormen og et tolkningsnotat (beregnet som støtte for den praktiske etterlevelse) følger vedlagt her.

Selskapenes administrerende direktører vil bli tilskrevet direkte og anmodet om skriftlig tilbakemelding på om de vil følge bransjenormen.

Med vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON


Olav Vannebo
Direktør


Vedlegg