Aktuelle brev

Gå til hovedinnhold

Aktuelle brev

Felles nordisk posisjonsnotat om IRRD

Felles notat fra de nordiske bransjeorganisasjonene om EUs foreslåtte regelverk; Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD)