Aktuelle brev

Gå til hovedinnhold

Aktuelle brev

Bank- og betalingstjenester til barn på skjult adresse

Brev fra Finans Norge og Barne- og familieetaten i Oslo kommune til Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg finner man svar på anmodning om rettslig vurdering fra Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Felles nordisk posisjonsnotat om IRRD

Felles notat fra de nordiske bransjeorganisasjonene om EUs foreslåtte regelverk; Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD)