Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

ytelse

utbetaling fra en forsikrings- eller pensjonsordning

Engelsk: payment; benefit

ytelsesnivå

størrelsen på pensjonen

Merknad: Normalt beregnet som prosent av sluttlønn.

Engelsk: pension amount

ytelsespensjonsordning

kortform: ytelsespensjon

tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn

Engelsk: defined benefit pension scheme