Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

verdipapirfond

kollektiv investeringsportefølje der sparere og investorer kan kjøpe andeler

Merknad: Kan deles inn i aksjefond, rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) og kombinasjonsfond (aksjer og rentepapirer)

Engelsk: securities fund