Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

uføreforsikring

forsikring som gir utbetaling ved varig arbeidsuførhet av et visst omfang

Merknad: Utbetales enten som et engangsbeløp eller som pensjon.

Engelsk: disability insurance

uførekapital

forsikring som gir engangsutbetaling dersom forsikrede blir varig arbeidsufør

Engelsk: single payment permanent disability benefit

uførepensjon

pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.

Engelsk: disability pension

uttaksalder

forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter

Engelsk: pension claiming age; pension drawing age