Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

uføreforsikring

forsikring som gir utbetaling ved varig arbeidsuførhet av et visst omfang

Merknad: Utbetales enten som et engangsbeløp eller som pensjon

uførekapital

forsikring som gir engangsutbetaling dersom forsikrede blir varig arbeidsufør

uførepensjon

pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.

uttaksalder

forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter