Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

tilflyttede midler

pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen

Engelsk: transferred assets

tilleggsavsetninger

penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler 

Engelsk: additional provisioning

tilleggsdekning

synonymer: risikoforsikring, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk cover

tilleggspensjon

pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1: gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. 

Merknad 2: Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.

Engelsk: supplementary pension

tjenestepensjonsordning

kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon.

Engelsk: occupational pension scheme