Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

tilflyttede midler

pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen

tilleggsavsetninger

penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler 

tilleggsdekning

synonymer: risikoforsikring, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

tilleggsforsikring

synonymer: tilleggsforsikring, risikoforsikring, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

tilleggspensjon

pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1: gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. 

Merknad 2: Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.

tjenestepensjonsordning

kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon.