Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

samordning

fordeling av samlet pensjon mellom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger

Merknad: Pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven.

seleksjonsfradrag

gebyr som leverandøren kan ta hvis kunden tar ut pensjon tidligere enn forutsatt eller flytter til ny leverandør 

Merknad: Ved tidlig uttak kalles fradraget også standardfradrag.

sluttpoengtall

gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20 

Merknad: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler. 

sparepremie

sparedelen av en pensjonsforsikring eller livrente

spareprofil

synonym: investeringsprofil, pensjonsprofil 

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller   andre rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

sparesaldo

synonymer: pensjonskapital, pensjonsmidler, pensjonsformue

penger spart opp i en pensjonsordning 

særaldersgrense

stillingsbestemt aldersgrense i enkelte yrker        

Merknad: gjelder yrker der det blir stilt særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper