Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

reallokering

ny fordeling

Merknad: Se også allokering

referanseindeks

verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot 

regress

rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp

rentefond

fond som plasserer penger i verdipapirer som gir renteavkastning

Merknad: rentefondene er enten pengemarkedsfond eller obligasjonsfond  

rentegaranti

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

restpensjon

pensjon som spares til senere når alderspensjon fra folketrygden tas ut gradert

risikoaversjon

motvilje mot å ta risiko 

risikodekning

synonymer: risikopensjon, risikoforsikring

tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikoforsikring

synonymer: tilleggsdekning, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikokostnader

prisen for å administrere risikodekning

risikopensjon

synonymer: risikodekning, risikoforsikring

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

risikopris

synonym: risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

risikovirkning

positiv eller negativ konsekvens av et fondsvalg 

risikovurdering

vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning