naturalytelse

godtgjørelse som mottakeren får i form av annet enn penger

Merknad: for eksempel firmabil, telefon eller avis

nedtrapping av risiko

gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning

nota

faktura