Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

naturalytelse

godtgjørelse som mottakeren får i form av annet enn penger

Merknad: for eksempel firmabil, telefon eller avis

Engelsk: payment in kind; benefit in kind

nedtrapping av risiko

gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning

Engelsk: gradual reduction of risk

nota

faktura

Engelsk: invoice