Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

medlem

person som er med i en pensjonsordning

Engelsk: member

medlemstid

Tid en ansatt har vært medlem i en tjenestepensjonsordning

Engelsk: Pensionable service

minste pensjonsnivå

minste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler

Merknad: Tidligere kalt minstepensjon.

Engelsk: minimum pension level

minsteavkastning

synonym: rentegaranti, beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: minimum return