Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

levealdersjustering

fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull

Engelsk: life expectancy adjustment

livrente

livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

Engelsk: annuity

livsforsikring

forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet 

Engelsk: life assurance

løpende pensjon

pensjon under utbetaling

Engelsk: current pension payments