Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

indeks

forholdstall som måler verdipapirers utvikling

Merknad: Indeks er i alminnelig språkbruk en målestokk som viser hvordan et hvilket som helst tall utvikler seg (jf. konsumprisindeks)

Engelsk: index

indeksfond

fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs

Engelsk: index fund

indeksforvaltning

synonym: passiv forvaltning 

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

Engelsk: passive management

individuell kontrakt

avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør 

Engelsk: individual policy

individuell pensjonsavtale (IPA)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

Engelsk: individual pension scheme (IPA)

individuell pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson

Engelsk: individual pension insurance

individuell pensjonssparing (IPS)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel 

Engelsk: individual pension saving (IPS)

innskuddsfond

fond som er øremerket innbetaling til bedriftens  innskuddspensjonsordning

Merknad: Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

Engelsk: contribution fund

innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon

Engelsk: waiver of contribution

innskuddspensjonsordning

kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon

Engelsk: defined contribution pension scheme

inntektspensjon

pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: income-related pension

investeringsportefølje

en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer

Engelsk: investment portfolio

investeringsprofil

synonym: pensjonsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

Engelsk: investment profile

investeringsrisiko

synonym: avkastningsrisiko 

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi 

Engelsk: investment risk

investeringsvalg

beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

Engelsk: investment selection

IPA (individuell pensjonsavtale)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

Engelsk: individual pension scheme (IPA)

IPS (individuell pensjonssparing)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel 

Engelsk: individual pension saving (IPS)