Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

indeks

forholdstall som måler verdipapirers utvikling

Merknad: Indeks er i alminnelig språkbruk en målestokk som viser hvordan et hvilket som helst tall utvikler seg (jf. konsumprisindeks)

indeksfond

fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs

indeksforvaltning

synonym: passiv forvaltning 

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

individuell kontrakt

avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør 

individuell pensjonsavtale (IPA)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

individuell pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson

individuell pensjonssparing (IPS)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel 

innskuddsfond

fond som er øremerket innbetaling til bedriftens  innskuddspensjonsordning

Merknad: Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon

innskuddspensjonsordning

kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon

inntektspensjon

pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

investeringsportefølje

en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer

investeringsprofil

synonym: pensjonsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

investeringsrisiko

synonym: avkastningsrisiko 

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi 

Kortform

investeringsvalg

beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

IPA (individuell pensjonsavtale)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

IPS (individuell pensjonssparing)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel