Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

garantert avkastning

synonymer: beregningsrente, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: guaranteed return

garantert rente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: guaranteed rate

garantipensjon

garantert minste alderspensjon fra folketrygden som gis ved lav eller ingen opptjening til inntektspensjon

Merknad 1: Full garantipensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til garantipensjon krever minst tre års trygdetid.

Merknad 2: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få garantipensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: guaranteed minimum pension

gjenkjøpsrett

mulighet til å avslutte en forsikringsavtale og få hele eller deler av oppspart beløp utbetalt

Engelsk: right of surrender

gjenkjøpsverdi

beløp du får utbetalt hvis du avslutter en forsikringsavtale med gjenkjøpsrett før avtalt tid

Engelsk: early surrender value

grunnlagsrente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: basic interest rate

grunnpensjon

pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt

Merknad 1: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2: full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.

Engelsk: basic pension