Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

folketrygden

offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Engelsk: Norwegian national social insurance scheme

folketrygdens grunnbeløp (G)

beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert hvert år

Engelsk: national insurance basic amount (G)

fond

kortform av verdipapirfond 

Engelsk: fund

fondsandel

enhet for oppdeling av et fond

Merknad: Hver andel gir lik rett i fondet.

Engelsk: fund unit

fondskostnader

gebyrer knyttet til kjøp, forvaltning og salg av fond

Engelsk: fund fees and charges

forholdstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

Engelsk: life expectancy ratio; age group ratio

forsikrede

den som er forsikret

Engelsk: insured; insured person

forsikringsbevis

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: Ble tidligere kalt polise.

Engelsk: insurance certificate

forsikringsfellesskap

alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.

Engelsk: community of persons insured under the same insurance scheme

forsikringspremie

kortform: premie

prisen på forsikringen 

Engelsk: insurance premium

forsikringstaker

den som har kjøpt en forsikring

Merknad: Ved noen produkter brukes rettighetshaver 

Engelsk: policy holder

forsikringstid

perioden fra en forsikring trer i kraft til den avsluttes 

Engelsk: policy period; insurance term

forsikringstilfelle

synonym: erstatningstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

Engelsk: insured event

fortsettelsesforsikring

privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger

Engelsk: continuation coverage; continuation of cover

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

Engelsk: leaving date

fripolise

bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen 

Engelsk: paid-up policy