Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

egen pensjonskonto

Konto der pensjonskapital fra innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere er samlet

Merknad: Pensjonskapital fra IPS (individuell pensjonsspareavtale) og IPA samles også på egen pensjonskonto.

Engelsk: Own pension account

erstatningstilfelle

synonym: forsikringstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning 

Engelsk: indemnifiable event

etterlattepensjon

pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Engelsk: survivor's pension