Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

erstatningstilfelle

synonym: forsikringstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning 

etterlattepensjon

pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.