Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

dekning

hendelser som omfattes av en forsikring

Engelsk: cover

delingstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall. 

Engelsk: annuity divisor; life expectancy divisor

delpensjon

utbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon 

Engelsk: partial pension

differanseavkastning

forskjellen mellom avkastningen i et fond og en referanseindeks 

Engelsk: active return

dødelighetsarv

restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

Engelsk: mortality cross-subsidy

dødelighetsgrunnlag

statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon 

Engelsk: base mortality

dødelighetstillegg

pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt

Engelsk: high-risk life assurance surcharge