dekning

hendelser som omfattes av en forsikring

delingstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall. 

differanseavkastning

forskjellen mellom avkastningen i et fond og en referanseindeks 

dødelighetsarv

restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

dødelighetsgrunnlag

statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon     

dødelighetstillegg

pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt