Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

dekning

hendelser som omfattes av en forsikring

delingstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall. 

delpensjon

utbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon 

differanseavkastning

forskjellen mellom avkastningen i et fond og en referanseindeks 

dødelighetsarv

restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

dødelighetsgrunnlag

statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon     

dødelighetstillegg

pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt