Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

barnepensjon

pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Engelsk: orphan's pension; childrens pension

begunstige

beslutte hvem forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: appoint as beneficiary

begunstigelse

kundens beslutning om hvem forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: nomination of beneficiary

begunstiget

person som forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: beneficiary

beregningsrente

synonymer: garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: calculation rate [the expected rate of return used to calculate the premium for the guaranteed element of the pension]

betalingsfritak

synonymer: premiefritak  og innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Engelsk: waiver of contribution