Om Finans Norges språkprosjekt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om Finans Norges språkprosjekt

Språkprosjektet ble satt i gang sommeren 2015. Arbeidet er forankret i Bransjestyre liv og pensjon (BLP) som har definert Bedre forbrukerkommunikasjon og forbrukervern som et viktig arbeidsområde.

Plakat med tekst

Pensjonsspørsmål er krevende for den jevne forbruker. Etter omleggingen av pensjonssystemet har
vi alle flere valgmuligheter enn tidligere. Kunnskap om pensjon og om egne pensjonsrettigheter er
en forutsetning for informerte avgjørelser.

Kunnskap er også en forutsetning for å vurdere om egen pensjonssparing er nødvendig i tillegg til
ytelser fra folketrygden og ulike tjenestepensjonsordninger. Hensikten med Finans Norges språkprosjekt er å styrke forbrukerkommunikasjonen på pensjonsområdet slik at det blir lettere for
forbrukerne å tilegne seg helt nødvendig kunnskap. Derfor har vi blitt enige om et språkløfte:

«Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at
forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid.»

Overordnet mål for språkarbeidet

  • Økt bevissthet om egne forsikrings- og pensjonsbehov hos forbrukerne
  • Kostnadsbesparelser pga. redusert behov for kundestøtte
  • Riktigere pensjonsdekning i befolkningen når forbrukerne forstår og erkjenner behovet for egen pensjonssparing
  • Økt språklig bevissthet i finansnæringen
  • Styrket omdømme

Resultatet av språkprosjektet

Gjennom Finans Norges språkprosjekt er det utviklet verktøy til bruk i det enkelte selskaps
språkarbeid. Hjelpemidlene er generelt utformet slik at det er lett å integrere dem i selskapenes
egne planer og aktiviteter:

  1. En bransjestandard for språk med fem punkter som skal følges i all skriftlig kommunikasjon med kundene. I standarden er det også gode tips og råd til hvordan man skal formulere og utvikle tekster som er forståelige for forbrukerne. Bransjestandarden er beskrevet i denne publikasjonen.
  2. En ordliste med over 100 ord og gjennomarbeidede, gode forklaringer.

Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid.