Valgkomite

Gjenvalgt på Finans Norges årsmøte 04.04.2017

Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring, leder
Egil Meland, SpareBank 1 Modum, nestleder
Rune Bjerke, DNB
Snorre Storset, Nordea
Ivar Martinsen, If Skadeforsikring
Anne Grethe Sund, Lillesands Sparebank

Varamedlemmer

Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Einar Larsen, Voss Veksel- og Landmandsbank
Jørn Berg, Berg Sparebank