Hovedstyret

Medlemmer av hovedstyret i Finans Norge

Members of the Board

Odd Arild Grefstad, Storebrand, leder
Rune Bjerke, DNB
Snorre Storset, Nordea Bank AB
Espen Opedal, Tryg Forsikring
Trond Mellingsæter, Danske Bank
Finn Haugan, SpareBank 1 SMN
Jon Håvard Solum, Grong Sparebank
Lisbet K Nærø, Fana Sparebank
Siri Berggreen, Lillestrømbanken
Helge Leiro Baastad, Gjensidige
Sverre Thornes, KLP
Dag Tjernsmo, Handelsbanken
Ivar Martinsen, If Skadeforsikring
Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

Varamedlemmer
Deputies

Fra Sparebankforeningens side:

  1. Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank
  2. Tor Dahle, Sparebankstiftelsen SR-Bank

Øvrige varamedlemmer:

  1. Hege Toft Karlsen, Eika Gruppen
  2. Turid Grotmoll, SpareBank 1 Gruppen
  3. Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring
  4. Ole Laurits Lønnum, Landkreditt 

Finans Norge Servicekontor

Finans Norge Servicekontor er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter, men med samme styre som hovedstyret i Finans Norge.