Trafikkansvarsutvalget

Gå til hovedinnhold

Trafikkansvarsutvalget

Formålet med utvalget sitt arbeid er å forenkle behandlingen av motorvognskader og å redusere antallet tvister selskapene imellom. 

 

Styret

 

Hilde Tangen Fjeld, leder

KLP Forsikring

Johnny Evensen, nestleder

Gjensidige Forsikring

Utvalgssekretær

 

Finans Norge Forsikringsdrift