Styret i Finans Norge Forsikringsdrift

Nina Juel Arstal, leder    SpareBank 1 Forsikring 
Hans Petter Madsen, nestleder    DNB Forsikring    
Steffen Gjørva Tryg Forsikring
Martin Danielsen Gjensidige Forsikring   
Glenn H. Olsen If Skadeforsikring
Jørn Nøstdal Nordea
   
Varamedlemmer  
Fredrik Messel Protector Forsikring 
Harald Lindeman Storebrand Forsikring
   
Styresekretær  
Ove Røinesdal Finans Norge Forsikringsdrift