Fagstyre Restverdiredning

Gå til hovedinnhold

Fagstyre Restverdiredning

Lars Wiig, leder KLP Skadeforsikring
Ragnar Johnsen SpareBank1 Forsikring
Per Christian Lygård Gjensidige Forsikring
Thorbjørn Hitland Tryg Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Øystein Mathisen Sandefjord brann- og feiervesen
Geir Thorsen Ålesund brannvesen
Geir Trulserud  Finans Norge, skadeforsikring
Hildegunn Bjerke Finans Norge, skadeforsikring
   

Hovedsekretær