Fagstyre Restverdiredning

Lars Wiig, leder KLP Skadeforsikring
Ragnar Johnsen SpareBank1 Forsikring
Per Christian Lygård Gjensidige Forsikring
Thorbjørn Hitland Tryg Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Øystein Mathisen Sandefjord brann- og feiervesen
Geir Thorsen Ålesund brannvesen
Geir Trulserud  Finans Norge, skadeforsikring
Hildegunn Bjerke Finans Norge, skadeforsikring
   

Hovedsekretær