Fagstyre restverdiredning

Gå til hovedinnhold

Fagstyre restverdiredning

Thorbjørn Hitland, leder Tryg Forsikring
Per Christian Lygård Gjensidige Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Alex Wold Fremtind Forsikring
Salim Zeyan Protector Forsikring
Stein Laache Brannsjefens representant 
Ida Kristin Hasli Representant for mannskapene
Hildegunn Bjerke Finans Norge Forsikringsdrift
Jens Erik Lauritzen Finans Norge Forsikringsdrift

Hovedsekretær