Fagstyre trafikksikkerhet

Gå til hovedinnhold

Fagstyre trafikksikkerhet

Astrid Skaali Wolden, Tryg Forsikring, leder

Therese Nielsen, Fremtind Forsikring

Harald Hollerud, If Skadeforsikring

Espen Johansen, Gjensidige Forsikring

Jan Midtgaard, Codan Forsikring

 

Hovedsekretær

Hildegunn Bjerke

Hildegunn Bjerke

Avdelingsdirektør

951 31 418 Hildegunn.Bjerke@finansnorge.no