Nemnda for helsevurdering

Gå til hovedinnhold

Nemnda for helsevurdering

NHV er sammensatt både av forsikringskyndige og leger.

Forsikringsfaglige representanter

Inger F. Kvaal, leder Eika Forsikring
Hanne Gjone Gjensidige Forsikring
Anita Wethal Nystøyl Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Ingrid Skavhaug Danica Pensjonsforsikring
Torbjørn Dahl If Skadeforsikring
Bente Sunde DNB Livsforsikring
Silje Borge-Eikli KLP Skadeforsikring
Trude Klyve Fremtind Forsikring
Kristin Espe Tryg Forsikring
Dagfinn Njøten Handelsbanken Liv
Kjersti Bjørkhaug Frende Forsikring
Jon Einar Einar Martinsen Codan Forsikring
Kitty Torvund Storebrand Livsforsikring
Dag Frode Kolltveit Jernbanepersonalets bank og forsikring
Else Marie Pedersen Insr Insurance Group
Nina Jansen Wannerstedt Landkreditt Forsikring
   

Ansvarlige i Finans Norge