Nemnda for helsevurdering

Gå til hovedinnhold

Nemnda for helsevurdering

NHV er sammensatt både av forsikringskyndige og leger.

Forsikringsfaglige representanter

Inger F. Kvaal, leder Eika Forsikring
Hanne Gjone Gjensidige Forsikring
Anita Wethal Nystøyl Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Mari Haugen Almås Danica Pensjonsforsikring
Torbjørn Dahl If Skadeforsikring
Bente Sunde DNB Livsforsikring
Silje Borge-Eikli KLP Skadeforsikring
Trude Klyve Fremtind Forsikring
Magnhild Kvalnes Tryg Forsikring
Dagfinn Njøten Handelsbanken Liv
Kjersti Bjørkhaug Frende Forsikring
Semsa Brackovic Codan Forsikring
Katrine Bergan Kløvstad Storebrand Livsforsikring
Kristine Haarberg Jakobsen Jernbanepersonalets bank og forsikring
Nina Jansen Wannerstedt Landkreditt Forsikring
   

Ansvarlige i Finans Norge