Nemnda for helsevurdering

Gå til hovedinnhold

Nemnda for helsevurdering

NHV er sammensatt både av forsikringskyndige og leger.

Forsikringsfaglige representanter

Inger F. Kvaal, leder Eika Forsikring AS
Hanne Gjone Gjensidige Forsikring
Linn Markussen Berenguer Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
Ingrid Skavhaug Danica Pensjonsforsikring AS
Torbjørn Dahl If Skadeforsikring NUF
Bente Sunde DNB Livsforsikring ASA
Mari Flendalen KLP Skadeforsikring AS
Trude Klyve SpareBank 1 Forsikring AS
Kristin Espe Tryg Forsikring
Anne Helene Braaten Handelsbanken Liv
Kjersti Bjørkhaug Frende Forsikring
Marianne Brinch van Meenen  Codan Forsikring NUF
Hjørdis Rasmussen Storebrand Livsforsikring AS
Dag Frode Kolltveit Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
Else Marie Pedersen Insr Insurance Group ASA
Nina Jansen Wannerstedt Landbruksforsikring
   

Ansvarlige i Finans Norge