Nemnda for helsevurdering

Gå til hovedinnhold

Nemnda for helsevurdering

NHV er sammensatt både av forsikringskyndige og leger.

Forsikringsfaglige representanter

Inger F. Kvaal, leder Eika Forsikring AS
Hanne Gjone Gjensidige Forsikring
Anita Wethal Nystøyl Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
Ingrid Skavhaug Danica Pensjonsforsikring AS
Torbjørn Dahl If Skadeforsikring NUF
Bente Sunde DNB Livsforsikring ASA
Silje Borge-Eikli KLP Skadeforsikring AS
Trude Klyve Fremtind Forsikring AS
Kristin Espe Tryg Forsikring
Dagfinn Njøten Handelsbanken Liv
Kjersti Bjørkhaug Frende Forsikring
Jon Einar Einar Martinsen Codan Forsikring NUF
Kitty Torvund Storebrand Livsforsikring AS
Dag Frode Kolltveit Jernbanepersonalets bank og forsikring
Else Marie Pedersen Insr Insurance Group ASA
Nina Jansen Wannerstedt Landkreditt Forsikring
   

Ansvarlige i Finans Norge