Fagutvalg personskade (FUP)

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg personskade (FUP)

Monica de Jonge, leder Tryg Forsikring
Truls Nygaard If Skadeforsikring NUF
Sissel Johanne Elle Storebrand ASA
Fredrik Emilsen SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Jane Ytreøy Grøndalen Codan Forsikring AS (DK)
Øyvind Bergheim Pedersen DNB Livsforsikring AS
Ingun Medhus KLP Skadeforsikring
Tonje Giertsen Protector Forsikring ASA
Siv Tandberg Svendsen Eika Forsikring 
Ketil Lodding Oslo Pensjonsforsikring 
Mona Hellum Rangnes Gjensidige Forsikring ASA
Roger Stenseth TFF
   

Hovedsekretær