Fagutvalg personskade (FUP)

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg personskade (FUP)

Truls Nygaard If Skadeforsikring
Sissel Johanne Elle Storebrand
Fredrik Emilsen Fremtind Forsikring
Hege Anita Rønning DNB Livsforsikring
Ingun Medhus KLP Skadeforsikring
Tonje Giertsen Protector Forsikring
Siv Tandberg Svendsen Eika Forsikring 
Ketil Lodding Oslo Pensjonsforsikring 
Mona Hellum Rangnes Gjensidige Forsikring
Marit Amundsen Tryg
Roger Stenseth TFF

Hovedsekretær