Fagutvalg aktuar skade (FUAS)

Kari Halvorsen Holter, leder DNB
Trine Ellingsen Rustad Gjensidige Forsikring
Vita Heine Tryg Forsikring
Espen F. Olsen KLP
Jan Olav Halle If Skadeforsikring
Mats Sollie Storebrand
Sverre Grevskott SpareBank 1 Skadeforsikring
Irene Lægreid Eika Forsikring
Torstein Rogne Tønnessen Protector Forsikring ASA
   

Hovedsekretær

Kari Mørk

Kari Mørk

Sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no