Fagutvalg aktuar skade (FUAS)

Kari Halvorsen Holter, leder DNB
Trine Ellingsen Rustad Gjensidige Forsikring
Espen F. Olsen KLP
Jan Olav Halle If Skadeforsikring
Mats Sollie Storebrand
Sverre Grevskott SpareBank 1 Skadeforsikring
Irene Lægreid Eika Forsikring
Torstein Rogne Tønnessen Protector Forsikring ASA
Morten Folkeson Tryg Forsikring

Hovedsekretær

Kari Mørk

Kari Mørk

Sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no