Fagutvalg personvern

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fagutvalg personvern

Anne-Lise Dietzel, leder Tryg Forsikring
Anne Frøshaug KLP
Siri Hafeld Grieg Nordea Bank Norge ASA
Fred Richard Elsheim DNB Livsforsikring ASA
Julie Ngai Danske Bank - Oslo
Ragnhild Georgsen Fana Sparebank
Arve Rolstad Jahren If Skadeforsikring nuf
Øyvind Stavseng-Jenssen Gjensidige Forsikring ASA
Marte Shetelig Storebrand ASA
Monica Grønlund Handelsbanken
Trond Kiplesund SpareBank 1 Gruppen AS
Eli Karine Navestad  Santander 
Celine Egge Sbanken
Drifa Fridriksdottir Sparebanken Vest
Anne-Marie Østgård Finans Norge Forsikringsdrift

Hovedsekretær

Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

juridisk direktør

924 81 606 nils.henrik.heen@finansnorge.no