Fagutvalg OMF

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg OMF

Fredrik Skarsvåg (leder) Sparebanken Vest Boligkreditt AS
Anne-Lene Å. Hødnebø DNB Boligkreditt AS
Arve Austestad SpareBank 1 Næring- og Boligkreditt AS
Kjartan Bremnes Eika Boligkreditt AS
Marianne Lofthus Sør Boligkreditt AS
Ole Andre Kjerstad    Møre Boligkreditt AS
Børre Gundersen Nordea Eiendomskreditt AS
Henning Nordgulen Sbanken Boligkreditt AS
Dag Hjelle SR-Boligkreditt AS

Hovedsekretær