Fagutvalg livjurister (FULJ)

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg livjurister (FULJ)


Gunnar Børjesson, leder KLP Forsikring
Tone Dahle Sævold, nestleder Frende Livsforsikring
Trond H. Barstad Storebrand
Leif Raanes Nordea Liv Norge
Hans Petter Jacobsen DNB
Lise Karlsen Oslo Pensjonsforsikring
Tom Ødegård Gjensidige Forsikring
 Johnny Fjellvikås SpareBank 1 Livsforsikring

Hovedsekretær