Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF)

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF)

Stig Amundsen, leder
DNB Livsforsikring
Roy-André Sørheim Lyngbø Fremtind
Andreas Jacobsen Storebrand
Ole Hermansen Gjensidige Forsikring
Petter Domaas If Skadeforsikring
Geir Skjelstad Eika
Rune Skare Tryg Forsikring
Nils Kristian Brekke Codan Forsikring
Tony Eide Frende Forsikring
Kathrine Iversen Nordea Liv

Sekretærer