Fagutvalg kontrakt (kontohold, betalingstjenester)

Terje Larsen, leder Nordea Bank Norge
Siren Coward Sparebanken Øst
Erik Bøhn (for Julie Bodd Jenssen, permisjon) Danske Bank
Anne Ekholt Storebrand Bank
Vegard Sundsaasen SpareBank 1 Gruppen
Hanne Storstein DNB Bank
Marit Brodal Sparebanken Hedmark
Trond Søyland Eika Gruppen
   

Hovedsekretær