Fagutvalg kapitaldekningsregler

Truls Tollefsen              

DNB Livsforsikring

Vegar Falk Trondsen                

Storebrand

Anne Marit Benterud  

Nordea Liv Norge

Egil Heilund

Nordea Liv Norge

Erik Falk

KLP

Erik Ohme               

SpareBank 1 Forsikring

Øystein Perdreau Dahl 

Gjensidige Pensjon og Sparing

Erlend Gjul       

Oslo Pensjonsforsikring

Bjørn Johan Bye  

Danica Pensjonsforsikring

Ingeborg Vårli        

SpareBank 1 Forsikring

Svein Stokke  

KLP

Paul Høiness        

Oslo Pensjonsforsikring

Trond Finn Eriksen

Storebrand Livsforsikring

 

 

Hovedsekretær