Fagutvalg bygning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fagutvalg bygning

 

Oddmund Bleie (leder), If

Kyrre Strand (nestleder), Sparebank 1

Arild Gunnar Tømte, Gjensidige

Roar Schie, Tryg

Olav Kjærland, KLP Skadeforsikring

Tore Jenssen, Codan

Odd Magne Skjerping, Frende

Helge S. Knutsen, Protector

Dette utvalget overtar oppgavene til Fagstyrene FG-brann og FG-innbrudd, prosjektstyret for varme arbeider og prosjektstyret for brannsikkerhet.