Fagutvalg

Gå til hovedinnhold

Fagutvalg

Fagutvalg aktuar liv (FUAL)

  Anne Marit Benterud (leder) Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge Ingeborg Vårli SpareBank 1 Forsikring Øystein Sæter DNB Livsforsikring Ellen Wettre-Johnsen Oslo Pensjonsforsikring Helene Bjørkholt Gjensidige Pensjonsforsikring Vegar Falk Trondsen Storebrand Trond Nondal KLP Forsikring Ole Schei Frende Livsforsikring Lloyd Williams Fremtind Livsforsikring     Hovedsekr...

Fagutvalg aktuar skade (FUAS)

Trine Ellingsen Rustad Gjensidige Forsikring Espen F. Olsen KLP Thomas Ulleberg Storebrand Irene Lægreid Eika Forsikring Torstein Rogne Tønnessen Protector Forsikring ASA Morten Folkeson Tryg Forsikring Hilde Bjellaas Fremtind Forsikring AS Fredrik Gløckner If Skadeforsikring NUF Hovedsekretær

Fagutvalg bygning

Utvalget består av representanter fra If, Fremtind, Gjensidige, Tryg, KLP Skadeforsikring, Frende og Protector.

Fagutvalg bærekraftig finans (FUB)

Marianne Groth – Konserndirektør bærekraft (Eika Gruppen) (leder) Kristine Falkgård – Direktør bærekraft (Fremtind) Margrethe Assev – Nordisk bærekraftsjef (Storebrand) Sigrid Wilter Slørstad – Head of sustainable investments (Nordea Liv) Bente Sverdrup – Direktør bærekraft (Gjensidige) Guro Elgheim Sivertsen – Head of sustainable finance (Sparebank 1 SR-bank) Åsne Ådland-Da...

Fagutvalg dokument (utlån, garantier)

Knut Bjerve, leder DNB Bank Lars Tore Myklatun Landkreditt Bank Nils Mikal Hegrestad SpareBank 1 SR-Bank Kari Amalie Pettersen  Handelsbanken Mari Vinjerui Ekre Danske Bank Anne Thea Schiøtz Hennestad Nordea Bank Abp Vedat Kaya Eika Gruppen Tom Slungaard (observatør) Finansieringsselskapenes Forening Bjørn Olav Bjerke (observatør) Spama Hovedsekretær

Fagutvalg kapitalforvaltning og solvens (FUKS)

Magne Gyland               DNB Livsforsikring Vegar Falk Trondsen                 Storebrand Tijn Schulting Nordea Liv Norge Kent Åge Johnsen Nordea Liv Norge Ole-Petter Anstensrud KLP Kjetil Skudal              SpareBank 1 Forsikring Ingrid Langfeldt Gould  Gjensidige Pensjonsforsikring Erlend Gjul        Oslo Pensjonsforsikring Ingeborg Vårli         SpareBank 1 Forsikring...

Fagutvalg konfliktberedskap

Ole Jørgen Eiterå, SpareBank 1 Banksamarbeidet, leder Per Erik Jørgensen, Nordea Bank Abp. Laila Lygre, Nordea Bank Abp. Morten Jacobsen, DNB Mari Hellesylt, DNB Anine Elisabeth Nicolaisen, Danske Bank Geir Bruflot, SpareBank 1 Banksamarbeidet Per Ivar Sandvik, Storebrand  Kristin W. Myhre, Sparebanken Øst Christel Hovrind, Gjensidige Lorang Eriksen, Eika Gruppen Jorun Beate...

Fagutvalg kontrakt (kontohold, betalingstjenester)

Terje Larsen, leder Nordea Bank Abp. Siren Coward Pareto Bank Henriette Yggeseth Handelsbanken Trine-Lise Novsett Storebrand Bank Vegard Sundsaasen SpareBank 1 Gruppen AS Hanne Storstein DNB Marit Brodal SpareBank 1 Østlandet Charlotte Tvedt  Eika Gruppen Tord Steffensen Sortland Danske Bank Bjørn Olav Bjerke (observatør) Spama Thea Melsbø Aarseth (observatør) Bits Hovedsekr...

Fagutvalg kreditt

Marianne Kolstad, leder Danske Bank Elizabeth Thormodsrud        Nordea Bank Abp. Jan Erik Skjolden Handelsbanken Svein Rønning DNB Torunn S Hoftvedt Storebrand Bank Paul Carsten Holst Sparebanken Narvik Magnus Berg Ihler Pareto Bank Torvald Søiland SpareBank 1-alliansen Tore Andresen   Bank Norwegian Hovedsekretærer

Fagutvalg kriminalitet bank (FKB)

Ole Jørgen Eiterå, leder SpareBank 1 Gruppen Trym Enoksen SpareBank 1 Nord-Norge Berit Børset DNB Svein Harald Gjertsen  Danske Bank Jan Daniel Juniszewskci Handelsbanken Robert Svoren Nordea Bank Abp. Steingrim Soug Eika Gruppen Morten Tandle, observatør Nordic Financial CERT Anne Ystenes, observatør Bits Geir Bonde, observatør Bits     Hovedsekretær

Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF)

Stig Amundsen, leder DNB Livsforsikring Roy-André Sørheim Lyngbø Fremtind Andreas Jacobsen Storebrand Vera Sønsthagen Gjensidige Forsikring Petter Domaas If Skadeforsikring Geir Skjelstad Eika Rune Skare Tryg Forsikring Nils Kristian Brekke Codan Forsikring Didrik Bloch Haugland Nordea Liv Thomas Nielsen KLP Eivind Wentzel Grande Protector Tore Sætrum Frende Forsikring...

Fagutvalg likviditet

Ove Ness, leder Sparebanken Møre  Reidar Bolme DNB Torstein Slørstad SEB Wenche Vatnan Handelsbanken Dag Andreas Hjelle SpareBank 1 SR-Bank Johan Øverseth Røstøen Totens Sparebank Boligkreditt John Hopp Sparebanken Vest Unni Larsen SpareBank 1 SMN Janne Mäntyniemi Santander Consumer Bank  Hovedsekretær

Fagutvalg livjurister (FULJ)

Trond H. Barstad (leder) Storebrand Gunnar Børjesson KLP Forsikring Tone Dahle Sævold, nestleder Frende Livsforsikring Leif Raanes Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge Hans Petter Jacobsen DNB Lise Karlsen Oslo Pensjonsforsikring Tom Ødegård Gjensidige Forsikring Harald Lund Frederiksen Fremtind Livsforsikring Benedikte Essebaggers SpareBank 1 Forsikring Hovedsekretær

Fagutvalg OMF

  Arve Austestad (leder) SpareBank 1 Næring- og Boligkreditt AS Marianne Lofthus Sør Boligkreditt AS Ole Andre Kjerstad    Møre Boligkreditt AS Børre Gundersen Nordea Eiendomskreditt AS Øyvind Telle Sbanken Boligkreditt AS Dag Hjelle SR-Boligkreditt AS Sindre Andreas Espenes DNB Boligkreditt AS John Hopp Sparebanken Vest Boligkreditt Odd Arne Pedersen Eika Boligkreditt...

Fagutvalg personskade (FUP)

Truls Nygaard If Skadeforsikring Sissel Johanne Elle Storebrand Fredrik Emilsen Fremtind Forsikring Hege Anita Rønning DNB Livsforsikring Ingun Medhus KLP Skadeforsikring Tonje Giertsen Protector Forsikring Siv Tandberg Svendsen Eika Forsikring  Ketil Lodding Oslo Pensjonsforsikring  Mona Hellum Rangnes Gjensidige Forsikring Monica de Jonge Tryg Roger Stenseth TFF Hovedsekre...

Fagutvalg personvern

Henrik Bonge, leder Handelsbanken Anne-Lise Dietzel Tryg Forsikring Signhild Nystad Blekastad  KLP Fred Richard Elsheim DNB Livsforsikring Andrea Sedláková Danske Bank Julie Ngai (permisjon) Danske Bank Mette Waldrop Fana Sparebank Nina Torgrimsby If Skadeforsikring Øyvind Stavseng-Jenssen Gjensidige Forsikring Trond Kiplesund SpareBank 1 Gruppen Veronica Kubberud Moen...

Fagutvalg regnskap og skatt (FUR)

Karen-Elise Berg Christoffersen, leder Gjensidige Forsikring Cathrine Aunvik SpareBank 1 SMN Karine Berg Fremtind Forsikring Hilde Fauske DNB Endre Johannes Solberg Eika Gruppen Line Ryr Storebrand Wegard Kristensen Sparebanken Vest Bjørn Rønningsbakken KLP Cecilia Blaker If Skadeforsikring Robert Holmedal Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge Sissel Krossøy (observatør)...

Fagutvalg soliditet

Alexander Vik, leder SpareBank 1 SR-Bank Kjell Engen Sparebanken Øst Ellen Belck-Olsen Santander Consumer Bank Erlend Wallestad Sparebanken Vest Tore Øystein Gløersen Eika Gruppen Stig Faltinsen  Danske Bank Roar Snippen SpareBank 1 Sørøst-Norge Mette Blomberg Wæringsaasen Nordea Bank Abp. Leif Kylling  Sparebanken Møre Are Jansrud SpareBank 1 Østlandet Henrik Lidman DNB Bjø...

Fagutvalg verdipapirmarked (FUV)

Jan Bjørnsen , leder Handelsbanken Per Taalesen Storebrand Tove Sternhoff Haugesund Sparebank Hanne L. Pedersen  DNB Helene Monrad Bale Danske Bank Lars Olav Laurendz Sparebanken Sør Una Mathisen SpareBank 1 Arlin Mæland Sbanken Filip Kjærheim Nordea Bank Abp. Bernt  Zakariassen Verdipapirfondenes forening   Hovedsekretær

Fagutvalg økonomisk kriminalitet - hvitvasking

Ragnhild Georgsen, leder Sparebanken Vest Ellen Cecilie Pettersen-Hagh Santander Birgit Aarnes If Skadeforsikring Anne Lise Dietzel Tryg Forsikring Lillian Kvitberg Angell  Eika Gruppen Camilla Rieber Waldjac Handelsbanken Elin B. Ørbæk Sparebank 1 Østlandet Ingvild Rygh Røstbø Danske Bank Kristine Frivold Rørholt DNB Helle Astrup Nordea Bank Abp. Cecelie Lyngnes KLP Tanja...