Juridisk hovedutvalg (JHU)

Gunnar Heiberg, leder Storebrand
Tor Birkeland SpareBank 1 Gruppen
Hanne Cecilie Røed If Skadeforsikring
Ida Louise Skaurum Mo KLP
Bernard Zysman Gjensidige Forsikring
Kjell R. Hannevik Eika Gruppen
Audun Moen DNB
Torjus Moe Handelsbanken
Anne Østberg Vikøren Tryg Forsikring 
Pål Pedersen Sparebanken Vest
Ivar Sagbakken Nordea Bank Norge
Thomas Stølen Danske Bank
Herman Jorkjend Santander Consumer Bank
Silje Due Bugge (i permisjon) Santander Consumer Bank
   

Hovedsekretær

Evy Ann Hagen

Evy Ann Hagen

Advokat / direktør

906 74 709 evy.ann.hagen@finansnorge.no